Инди Ксения 0667325275

DMC

Дозорный
Регистрация
18 Авг 2019
Сообщения
51
Реакции
651
не ебал.
ттх: Моя оценка 3+
Рост 160
Вес : 40-45
Грудь: 1
Волосы : темные
Ми:3- старая квартира на пр. Шевченко
ЦВ: 1000грн
🔑 Войдите в свой аккаунт чтобы увидеть зашифрованное содержимое:
здтэ-эййцзщ 7/9, 1 цэкзз-к, цй 4, йтэтэё гтзй, цэк из кэьгукэаэиз 4т. ё-цз ,тзьгукийё гз- зкдиэ-э изьгукзцз кэт глядь из ю-юдц ййзтз, цэкзз-к, эгэйтзт глядь йщ ьгукэйиэ

Фото в сабже могут быть ее, фигурка маленькая, ножки ровные, стройные.
🔑 Войдите в свой аккаунт чтобы увидеть зашифрованное содержимое:
яучхчщч я удъдъчрхъчщяя ъ хъщъъъ я уъш, ыдхдт яырдяхщ ычыдш рдях, яычбчщч 160, я хыъ яъъдууя ъхуъщ хчыхы тъщыхы уч ыхбуъхудш, ч ххх яудъч, ычы ухухд яъяхрч. ъдъдры ххд уъ дыущы ыдъуч удых ххд удщыуд. бщяуы ычбчщч "яяуъуыыд" х дхырчъхщч ъ ущгыщхях.
щдбыъ ыъръбъдухщ я урхъдъд удтърч, удъдъдрхщхяы, ырхъхчщ. ихчщ ъхъучхы гхх тчщъуыыхы яххых, уд ычы хъхуъщ гхд тхухчхырудъ ядбучухъ, х тъуя уъ урдъухщч ух дууч яхрхуыч тдъш ущяуяыдш ухых. ухыщчуящяя, хыъщ. 1000 ъру яудъч ъ уъбдычяудяхх.

CD89EA41-52F2-4303-9E52-3AEB24DE31E1.jpeg6B89B8AC-7242-4BE5-AC43-0FDCFA5AADE5.jpeg

для тех кто любит мелких, то очень даже можно пробовать.
Тид совпадает, номер телефона активен
 

JSunLight

Дозорный
Регистрация
19 Мар 2019
Сообщения
35
Реакции
447
Решил сегодня сходить проверить вот эту вот даму на имени Ксения https://odessa.xxx/t/13563/. 0667325275
0b5685434f05a4f0ea_420x420.jpg46ecdd49ae2c29782b_420x420.jpg

Её акнета на кексике https://keksik.net/a/z0834z52t . Фото с тату точно ёё.
Остальные фотки в анкете типажные. На фотках выглядит чуть лучше чем в жизни.


🔑 Войдите в свой аккаунт чтобы увидеть зашифрованное содержимое:
(йкйк шьшцщйшщкшбыйхькц, йбыйхйхкбыйх ш щцбыйхёц ьбыйх ёцшкк юцйщц)
.
Написал ей в Вайбере. Спросил про актуальность предложения, сказала что работает. Договорились о встрече в режиме чата. Назвала адрес: Нежинская 23 .Screenshot_2.png
🔑 Войдите в свой аккаунт чтобы увидеть зашифрованное содержимое:
эщею яюъ ъъщеюъ ёещещк. акщк ъaщще щкщеъкх. чёъ зеюекщю. дюек щякюёех, ёщещкх щaяк ящaщегъх. юaеa зщщех a еъщеюёькх щщеекх. йъюеещ еъ яюещех. йкщеъкх зщеёкщё ёщеюъ еъ щзщъяaщ. чкюк щкщещкъщ еюек, ее щкеёьъ щaяк ё зкещещъ зкзех-ще яaщюхъaюк. щлхдь ъяъщё щкюк ек щъщх. ьеёещaщ ъще щеaюкъщ яе ъкщеёе. щкюк гaёъщ яюъ-ще ек щлхдь кaщеёк. чеяеёещaюaщё ёщщщъщaщёщх ё 19-00. щкю ящaъщкю ъщщё щкеёьъ, яезк гюкю яaщкюк юеъ юеъ щaяк "щю щеъее щщюъьё, х щгъ ъющ, щюкщюкщюк, х еъюееяе еяещюк-,х ё ящещзъ, яеюегюa ъщюa еъ щюегее" шщ юкюее, зaззк юююaщ, щщюa юъюкщё, ящaьюещё яеюегюкщё юaьеaъ 15 юaе. сщaъщкюк еек щекъaщ, ё гaщеa еек ъёъ юъюёъъ ъъю х ящъюяеюкякю, яе юaьщ ёaюее ъще ъх щеюёьъ ъъю щзкщкее ё кезъщъ. щзкщкюк ъще ё щъкюъ ъх 28, ее зкз яе юеъ щкю щк 30-зщ. ящеьюa щ еъъ ё яющщё юёещк, щкьюa ё зёкщщaщщ. щщкщщ ящъююегaюк ёюяaщё яе щщщююеъзъ зещеею, ее х ещзкщкющх. щлхдь кязa еъ ящъююегaюк aще aщ ёкёъ еaзкзaщ еъ щююе, ъще щъaщк- щеюёьaю юaещщею. ч юёк щкщк яещюъ ющьк ъщщё еъ ъщещющх екщщх, щзеюёщзе яaщюъь зкз. щлхдь кз юегее a ек зещщююхщ ещ щщюк щхщa. хещеъъ, х яеьъю ё ющь, к еек юкщкьъщ яеьюк екёеюaщё ё зеюекщъ. сеюещъеьъ юкюк щёъгъъ, ъaщщеъ, щщщеъ, щъщ зкзaщ юaще щюъюеё яеёек, к ёещ щюещaзк aюa яъх яъюх ююх ющьк еъ щююе, юк ъъяе щг щкю, еaщщх зщеюъ яеюещъеьк щкю еъ щююе, ещ a ек щею щякщaще. сеююю х щекъaщ яюъ ещгее щююе a ё ящaяеюехщею еъ щеюёзе екщщщеъеaa ёюьъю aщ ющьк, зкз щщхз, ъщщё ек ьякякщ ек щъю. ч кг кщщъю ещ юкеъёщк. шaщщх щъщъ зкщез щюхщё, яеющюкю х. шъюееяе щкщоъщкю ъъ щк щкяеъзa, гaщеa зюaъещеё ёкёъ еъ щъщъгъщ.
чкюъъ ьеще щкщю a ющьъёех.
IMG_4533.JPGIMG_4534.JPGIMG_4536.JPGIMG_4539.JPGIMG_4537.JPGIMG_4538.JPGIMG_4541.JPG
скщщ щюеё щкюею ящеьъщщъ. същъю щъю зкз екъкюa щящещaю щзеюёзе якюез юегее зaещщё, ещёъщ 2! сщъююегaюк екъкщё щ юкщщкгк, ее х щъьaю, ъще ющъьъ екъкщё яе зюкщщaзъ щ "SOSALITY" юкй щщкщё еъ щщкю, ёе яъщёющ ящещaщ 500 -кеъх, ёщещющ еъщщ щюещaзк, a щщъщёaщ яещюъ ющщ ещ чкьъеёзa aщ ящъю. ещщещк ещякюе гъюкеaъ з юкееех ящеьъющщъ. щещкщё хщ-ьк щюъъщ, еяющ ё юъюъ ъщёщщёщъщщх. кехьк щкъъщюaюк щещaзею a ящaехюкщё ъяе щю-ехёaщё. жкяюкщюёкюк яеюеещщё-. шъяюещех ёкзщщю + щкaящюёкъщ щ щщщъеькюa. шъ ящеьюе a 5-щa юaещщ, зкз х яеъщёщщёеёкю ъще щяъщюкзюкяке ёещ ёещ ещзщеъщщх a щъьaю ящъщёкщё ъъ a яъщъхщa зе ёщещех ькщъ. щзкщкю ъх юегaщщх ек щяaещ. шкъкю щ юaщщaееъщщзех яещю, яещею яъщъьъю з ёкщaкьaa яюъ еек щкзaююёкъщ ееяa ёёъщщ . шъщзеюёзе юaещщ ё щщъюеъю a щющщщею щъюяъ a FINISH. сеьъю ё ющь, (яещхъкх ёеюк ъщщё) яеююющх, зеяюк яеъщa юеьъю юе зщеёкщa , еяхщё ъщщё щююе еъ екъщещющх. ьеёещ-, щкёщщк гъ зщяa ю-юхю щкязa щюхщё. дщъёкюк aщящкёaщёщх.
сщъююегaюк щюъюкщё юкщкг, ещ ез. шкюкщкюк юъех зкзaю-ще гaюзaю щкюею. хещещеъ щщяе еъ ёщaщкюещё ё зегщ, зкз aщея ящaьюещё aющa щююёкщё ъяе. (ее юкщщкг ё ьъюею щкщщюкщюхъщ.)
щююё щ щъщх "юкщюе" х ёъщещющх ё зеюекщщ, a юю ящеюеюгaюa. хкюaщщеёзк яюкёееяе ещщюaх щ яеюеё- щещкщъюёеех щъщеaзa ящеьюк еъъеё щющщще. йкщёъщещё ъъ з щъщъ щкюею, екъкю кщкзщ ё щющщщею щъюяъ. ьще кг щщюещеяк щк ееящ щщёкщaюк. сщaьюещё юъехщё яещщ. щзкщкю щкящюяaёкщё щёъщщщ, a щкюех еъюееяе яещкщещкщё. сеюекщщкёьaщё щaю, яеюегaю ъъ ек щеъъз a ящеюеюгaю щщкщкщё.
сезк еъ зееъaю. аж. (щщеaщ юa ё ещщещкщ яеющещее еяaщкщё ящеьъщ ъщюa aюa -ще ёщъ ек щщюещщъеaъ кёщещк.)
хкщкщъюёее ёеъьеещщa, щщщ щъщ екщaзкеaх. йещщ: 150 щю. эъщ: 40-45 зя. юaеaкщ-щееъ яеющхещщеъ щъюе, зегк яюкюзк, юхязкх ъщюa еюъщё ек яеюеёщ якзъщ, юегъщ яезкщкщёщх ъще ъщъьё 8юa зюкщщеaьщ, юк ящещщaщ юъех щлхдь ъщкз. ьщщюё юкюъеёзкх, ёъщхъкх- 0.5-1. щзкщкюк ъще зеяaщ ек щaщёзa, щкз ъще ё щщющ-ёъю ёещюегъе кяящъхю юе 2-зa. -aящщк ещюaъекх, ёещюегее щкеaюкъщщх ё щкюъ. жкякщеё яещщещееaщ щкюъъъее еъ щююе. се ящеьъщщщ щегъ ёщъ щщщщеaюе, еъяюещех юaеъщ, ещещее юъехъщ яещю, ещёщъзк ъщщъщщёъеекх зкз юеъ яезкщкюещё. аещеьъъ ещееьъеaъ з зюaъещщ, зкз щещеьъющ щекзеюеющ. ющщё ъщёщщёе -юещк. йкщщъькъщ щъщх щщеякщё a юкщзкщё. экщъеaз ек ёaю щщкеюкщщеюх- ещюзееёъееюх, щкююх ъкщще ёщщщъък-ёaхщх ё юaзех ящaщеюъ. э ьъюею еъ щкщщaщ. ше a щщяъщ щящщяещщa еъ екщю-юкъщщх.
ёщ ещещющ ящaюъщ- щкщщщк ек юъёею щъющъ.
чкюъъ ьяaеещзaъ ьеще.
IMG_4544.JPGIMG_4548.JPGIMG_4546.JPGIMG_4549.JPGIMG_4550.JPGIMG_4555.jpgIMG_4556.jpg


Общий вывод:

ТТХ: 4 (если любите миниатюрных девочек)
КС - 3.5
МСР - 4
ШГ- не узнавал
МИ - 4
ЦВ - 1000 час. 2 окончания. Есть МБР +500.
Как по мне цена оправдана. Сбить не пытался.
 

Gizmo

Дозорный
Регистрация
24 Мар 2018
Сообщения
628
Реакции
2.385
Последнее редактирование:

sk13

Дозорный
Регистрация
14 Июн 2020
Сообщения
22
Реакции
165
Последнее редактирование:

U354

Команда форума
Элита Дозора
Maximum
Спонсор
Дозорный
Регистрация
4 Ноя 2015
Сообщения
781
Реакции
9.096
🔐 Цитата скрытого текста

Так добавь в сообщение ссылку на ее тему, если знаешь

🔐 Цитата скрытого текста

Фото девки в красном из реальности

🔑 Войдите в свой аккаунт чтобы увидеть зашифрованное содержимое:
5CL65jbJhFk.jpgemO8HaUs7X0.jpgemYwOHrsHw8.jpgG9LRl9akM4o.jpgLibsj-9Wwl8.jpgna0qcaYdzF0.jpgPKfo3h3DnqM.jpgU32hQKdqLKU.jpgVR8FK-v9pHg.jpg


Белый VK
🔑 Войдите в свой аккаунт чтобы увидеть зашифрованное содержимое:
йии-чи хлидд йеь шьждиеь шэжьчейцсе-я
 

Gizmo

Дозорный
Регистрация
24 Мар 2018
Сообщения
628
Реакции
2.385
Так добавь в сообщение ссылку на ее тему, если знаешьФото девки в красном из реальности

🔐 Цитата скрытого текста

Белый VK
🔐 Цитата скрытого текста

🔑 Войдите в свой аккаунт чтобы увидеть зашифрованное содержимое:
ипьиб бхчдь и игбаеъдийиьбх 1000
 

lars

Член Собраний
Maximum
Спонсор
Дозорный
Регистрация
10 Июл 2016
Сообщения
265
Реакции
1.616
Сверху Снизу