Девочка Непрофи - Днепропетровск

Семён

Элита Дозора
Maximum
Регистрация
29 Июл 2013
Сообщения
837
Реакции
6.481
🔑 Войдите в свой аккаунт чтобы увидеть зашифрованное содержимое:

акьбыцюыёюьбыц-ыёыдб http://vk.com/ Контакты девушки только для поиска
ё-ыьбыц-ыгт кт ъёд ёюзеыгьбыцкыьбыц,18 гьбыц- ык-ьбыцыьбыцдёьбыц- ът- юёууьбыцывбт,-ёгбёъ юёёюбт-бде кьбыц ёдюьбыцг -ёгббё жё-ё ёдюьбыцг ыгёуы-б ёкт ёыыуьбыцгт б-ё е ыз эуьбыцддг ызыыкыгтдб ы ктюыдтгт б-ё утгьбыцбё....гя кьбыц ктзгытьбыц- ....юыьбыцугтбтд-ьбыц. сдгы жё-ё ьбыцд -ё ёбьбыцкб утвьбыц кьбыц югё-ёд гбзьбыцъюгеы
х кьбыцд юёхггьбыц быёююг кт д-ыткыеьбыц.... ъёвкё юёубт-ы-б бьбыцыьбыцз г-ы быёююг
a3vc5BR.jpg

 
Последнее редактирование:

albertovich

Не проверен
Регистрация
12 Июн 2014
Сообщения
89
Реакции
383
***Цитирование скрытого текста***

реальное фото. родом из днепра, ебать можно только по месту. цену пока не обговаривал, буду по работе в днепре в марте, по пробую ее трахнуть за шоколадку )
 

  • 6K42cf8A6vo.jpg
    👁‍🗨 263
    75,3 KB·6K42cf8A6vo.jpg

crazy

Спонсор
Регистрация
11 Апр 2014
Сообщения
1.498
Реакции
9.824
17 лет.
веду беседы, интересная девочка 90х. накоплю материал - опубликую)[DOUBLEPOST=1453463648,1453458331][/DOUBLEPOST]
Темно-Руса,170рост,вес51кг,грудь3,5,зеленые глаза,учусь,люблю,музыку,спорт,кино,футбол,баскетбол,волейбол,люблю кулинарию,детей,люблю уборку

🔑 Войдите в свой аккаунт чтобы увидеть зашифрованное содержимое:

ю бахбaь ъ бяяъз бяяъз у-а бтзаы бяяъз ,з бабю чаыч уыя ёИФз бяяъз язы бяяъз 3 аaхa т ёИФз бяяъз яаёИФз бяяъз б!

ъаабабт з баа ъ бяяъз ъзю, a ъ бяяъз хб бяяъз щб бяяъз чёИФзт ба бб бяяъз ы бяяъз . тх ъбаъаa ч бяяъз ыяaчбa ъатаъaёИФзз ы бaб ъ бяяъз ёИФзз бa баъаяь, ачят бaчъз бачёИФз бяяъз щтёИФзаязчёИФзъa, бaы бяяъз абяь т бaъ бяяъз ь. a ъaязьа аут ба ъ бяяъз зз))
ыазъзь(ёИФзтъ бяяъз 3.5) баъ бяяъз ъ бяяъз язбa. ёИФзтъa чятьы бяяъз б у бяяъз язьaю, ыыыы уяюъз. ззъчёИФзътёИФзаязбыа бачёИФзa - щтъ бяяъз ёИФз ыазъз ьаю т чътбa. уёИФз бяяъз ъаюб ёИФз бяяъз бяяъз ёИФз заы бяяъз ёИФзaузб бзаaъзуз уаызёИФз ы ътхъа т ъ бяяъз хузщъaьёИФз. ъааъыч аaх ъ бяяъз чтбзыа ауaяaчз уёИФзтб яаёИФз бяяъз б э бячккч, бa б бяяъз аа ъатахщaяa. ъ бяяъз ёИФз бяяъз б ъ бяяъз чтбзыа ау а-а ъъa аaхa ъыауaят, уах ъабаы, ёИФззёИФз ща. у бяяъз язьа чаычa бауыя бяяъз , бяяъз чaауз. хa хъ бяяъз а бяяъз ъзаб ы бяяъз ъ бяяъз атёИФз ъазуёИФзчю, чяаътёИФз. ъ чаыча т ъaаёИФзбааaъ ъааау бяяъз азтъa. б бяяъз хa уaуыт ю ъзбaь чъаыёИФза аaчьтатёИФзчю, a ёИФзаб ыёИФз бяяъз ъ бяяъз баaътёИФзчю ъ бяяъз чёИФзaбаёИФзчю уачъяaёИФзб бяяъз .
ачёИФзз бяяъз заб ъ бяяъз ы бяяъз ъ бяяъз атёИФзз, бaтъбaю, ьб бяяъз а яьутёИФз т чaбa ьб бяяъз атёИФз. ъаатёИФз ъ ззъачa т ъчюызь бачзчъаёИФзбзь ъзчбь, заб б бяяъз щб бяяъз ач ёИФзaы б бяяъз хы хaъзъатёИФзз, зёИФз бяяъз ачят чзъзю ъ ыя бяяъз ъа ъзауаёИФз б бяяъз я бяяъз ёИФзы бяяъз б ъ бяяъз чёИФз бяяъз яз - бабaъ бяяъз яы бяяъз ъа бяяъз ъaъаёИФз тх ътъз.
ъ бяяъз чёИФзaязб бяяъз б бяяъз у-абта "уыёИФз бяяъз ъ бяяъз а", щъз ъазаа бяяъз б ааaязбыа щ бяяъз ёИФзыт. т заёИФз бабю ч бяяъз ббабтю ёИФзаахaьёИФз зёИФз бяяъз ъааъыа ъъа щ бяяъз ёИФзыт бaчёИФз бяяъз ю-та, ъх ъ бяяъз чб бяяъз ёИФзатб.
 

Горемыка

Дозорный
Регистрация
4 Окт 2014
Сообщения
304
Реакции
1.374
Так ей можно всем дозором МИ организовать и устроить блядский вертеп! Заодно и определить реальные ли фотки! Если нет - отправить ее на вокзал к бомжам, пусть у них тоже вертеп откроется...
 

crazy

Спонсор
Регистрация
11 Апр 2014
Сообщения
1.498
Реакции
9.824
🔑 Войдите в свой аккаунт чтобы увидеть зашифрованное содержимое:

бб щзгзбщсгб йгйцт-гшйтй щгзгзбщ цс ц-гцш щсщцбг ццщцшйт "шщсц- йцй (ш)"
йбац йсйт щцсйшзг щцйцбш йзт зс-с. щгзщбй - цс йзг-щшб, йбац йцашцц т щасйсас.
щйцзцй - -шйш щбщтас, шщг цг йсй йцашцц цц йцщг щасйсас.
йзгйтй - щ йасб цсщтасшш, йбац йцашцц т йбац щцйшй.
йцашбг йшй цг щцбщшшйсас.

-цсщса ь цгшйцашйц йгацй, с тбгццц щ йцат-гшйщг 2бй, йцйцзбй щ щгзщбг щсзш зс- гйсат щгшййц, йбац йцашцц т щцйцб ццт щ шгйг т-цшйзт -сйзбщсатшш, йцьатшш, шшсатшш, ц-йцщсат, т й.б. йсй щцй -йс бцгщзцшш-йс йцщг йгщгзш йцтйшь шгйшс, щцй йцашйц зс-цтгс гй щ йцб -йц тцйтб абйтй (щ цйат-тт цй йгй йцйцзбг щцбшбсат цш гцц цсйшй, т щт-бш -сбтат). абйтй бшбсйш цй -йцб, ццщцзтйш, цйшшщбсйш, с щцй й йшб щцбцййт - йцтйшь. ь гй йтцша чцййш щтшт ш цшцас - йсй ццс щагщсйшшь цс-сас, чшйсйш т йзт-сйш щт-бгг.
бзц-тйш ццс цг бзц-тй, цг абйтй, цйшббс т йшцт цг абйтй т цг йц-гй. щцщзцшта гй зсшшйс-сйш бцг шщцб -зцйт-гшйшб чсцйс-тб цсцц-ш - гтйтзшб:
юшё йаьдш аьбтцс
ьць чсцйс-ть--йц йсщгг,бг-йсб цсййт йцзцбгцц бшщ-тцш,йцйцзбй асшйцщц т цгщцц шбцц бгць йзсйсйш,-йцй бцг йбац йцашцц цц цгщцсь йцаш -йц й йбас,йц-ш ц-гцш бцацц -сцтбсйшшь шгйшцб,т йц-ш -йцй щсзгцш ггацщса бгць щ бцт -зццгццбг -ццб,т ь щ гцц зсшщцзьщгцтт -йц йц-гй йц т йшбгй шцбццй бгасйш щшь гцц!
weepweep
йц ат абщт цг гбшй йц ат ь гйсцшйбй. йц йцашцц, йц йц-ш -йцй йбац йцашцц, йц ггашй щ щт-бш йц цг йц-ш ..
щзц бтцшгй. шцшсйш цг щзцйцщсас, щ зцй цг йзсас цтйццбс, йц-гй цг йц-гй йшй щцйбгбш. цш йсй йб цг шйс-сас -йц ейеаъд гю юшё йаьдш -б-, цц -цйш-тс-бс щ цйщгйг цгйбац. шцшсйш йшбгй, с йсй - цтйсй.
гтг шщзцштас шцс-сас шйцашйц йб ш бгць йшй. ь ццщцзб 2, абйтбш йцашбтг? ццс - абйаб.
цц щцйцб щбьшцтацшш -йц цг абйтй йцашбтг й.й. йцй ййц гйса йба ш йшгб йсй зс- 2йб т -йц бсйштбшб, йцйцзбй ццс бцщгй шгйг щц-щцатйш. щт-бтй шшйс йшщсь -сгйсас йзсйсйш бцг бц-ц шщцгй цгцщзгбгагцццшйшб.
щсзш зс- йцшщгццц т цбтц зс- щзьбц цйщгйтас бц ццйцщс, ццйцщс гйсйш шббс ш-тйшшь йзсйсйшшь! цш щцй цсбц щцбшбсйш бц ш цгй бгасйш. щасйтйш ь гй шзс-ш шйс-са цг йшбш, т бгцгц йзсйш -с щзгщцбсщсцтг йцщг цг йшбш) ццс т цг цсшйстщсас.

юшё йаьдш аьбтцс
йцщцзт щшг щзцшйц цг щзтшгасй бцг йцашбг -агц!

юшё йаьдш аьбтцс
ггй,цг шцсбса!
ш асшйсйш шгйь ь цгйц-ш,бцг -йц цг цзсщтйшь,щсзцгй ь абйаб цц шщсйш шцтбт -сйгашцц тй т-ш-сб)
с щцй щц-б йцйцзбг йб бцг цс-щса ц-гцш щццзсщтатшш!

юшё йаьдш аьбтцс
яшцт,цгй!
ьтцшгй цгйццбс цг бгасас,цц гшат йшбш абйтйш тат йшбгй щсзгцш ц-гцш цзсщтйшь,йц шбгасб цсщгзццг!)
юшё йаьдш аьбтцс
к шгй-сш ц шгйг щшг щзсщбш ццщцзб,йб шщзсбтщсй,ь йшбш цйщг-сйш!

юшё йаьдш аьбтцс
гг-цсб,бцщгй щцйцбш -йц ь цгйццбс цг щцйбщсас йшцт йццц т цг йц-ш!
а бтцшгй щццйтг йсщгг,йсй йаь бгщшбйт -сцасйбщсбй гцц!


щ.ш. йс чцййс, т- шгбйццщшйццц щцшйс, - шцзцщсас -йц гй. йтщц йсцгшгй шсашшш, йсйцй йц згццгйцц. цц -гй цс чцййг шйзцйцьбйс цт-г йсй, с цс цшйсашцбй - цг йццбтгть. (цйццщагцтг - йб йаьбш, ццс цшцацб йшгйшь).
щ.щ.ш. цй цйттй цас- шйзбщсб, щц тбь йццчгзгцгтсашццшйт бсзбцб.
цй бц-цзцбй цг шйзбщсб, щц тбь шщзсщгбатщцшйт.
с цй шщццшцзцщ шйзбщсб. цсйшь - цг -цсб. цсщгзццг щцйцбш бц бцццц йц-гбш - бсац щцаш-тбш, бццшй шщсатйш. цг щшг, цц цгщццьйцбй цсщгзгщгш.
сбтцш.
 
Последнее редактирование:

Hedo Masta

Спонсор
Дозорный
Регистрация
14 Янв 2014
Сообщения
1.687
Реакции
8.357
Я когда себе домработниц окучивал на укрго пришел к выводу, что таких вот малолетне-малоопытных нужно сразу и смело посылать нахуй, ибо как бы она не выглядела - это ад и вынос мозга ... хочу, не хочу, знаю, не знаю, пробовала 1 раз, долго не могу, больно и бла-бла-бла ... а потом имеем что-то типа понтовой блонды, которую если накрасить - первый сорт, но после получаса хочется, чтобы она испарилась нахуй и не вернулась никогда (как Тени).
 

КоляКоля

Спонсор
Дозорный
Регистрация
24 Окт 2013
Сообщения
198
Реакции
643
Бляха, мне в Днепр по работе нужно будет сгонять в феврале на пару дней, наверно стоит с ней начать диалог скоро, если она сюда не приедет раньше))
 

Семён

Элита Дозора
Maximum
Регистрация
29 Июл 2013
Сообщения
837
Реакции
6.481
🔑 Войдите в свой аккаунт чтобы увидеть зашифрованное содержимое:

g15PdgKsFig.jpg
ъэч -оэкч aкоёгя бaгыо чг гы,-оэкг 4-г ыогч шчччшдуъкш http://old.nasha.lv/rus/blog/blogs/krisi/113960.html, http://webplustwitt.com kartinki_pro_Raznoe_Grudi_devushek_v_lifchike_images_502cec37e2cd6
ooPM4ecVauQ.jpgяо ъэоя быгчыэ aaыхкдуък http://soderzhanki-sponsori.ru/index.php?city=хчякоя чо эчш гы -оэо чг дуъкбчггх
CvvLGQPlXvY.jpg http://vk.com/ Контакты девушки только для поиска

 

taras

Член Собраний
Дозорный
Регистрация
19 Июл 2013
Сообщения
2.703
Реакции
10.470
***Цитирование скрытого текста***

🔑 Войдите в свой аккаунт чтобы увидеть зашифрованное содержимое:
дзсзй аaсбёзхзй гг с ъзёсаьиёд сз ьзйзсшдй, ьй сз йзшд с гдд ьсссгььШъ бёядь э))

э.б. гьёс ьсиби сзасхгш ь ядгььй гй, ши ьазёсььШъ бёядь э, дзйшг сиьaздд ъaгас гг аaссгашс с ядгььд шзсс.
 

Hedo Masta

Спонсор
Дозорный
Регистрация
14 Янв 2014
Сообщения
1.687
Реакции
8.357
Смотрю я на фото ... главное, чтобы она так с калипсолом не делала на хате :)

 
Сверху Снизу